Realizacje

1
Przebudowa linii odbojowej
w Porcie Północnym w Gdańsku.
2
Remont i modernizacja urządzeń odbojowych na główkach falochronów
w Porcie Północnym w Gdańsku.
3
Modernizacja linii odbojowej Nabrzeża Oliwskiego
w Nowym Porcie w Gdańsku.
4
Wykonanie zabezpieczenia rurociągów przesyłowych w Bazie Paliw Płynnych
w Porcie Północnym w Gdańsku.
5
Remont konstrukcji pomostu dojściowego wyspy cumowniczej Pirsu Rudowego
w Porcie Północnym w Gdańsku.
6
Projekt-koncepcja remontu i modernizacji Basenu Władysława IV (WOC)
w Nowym Porcie, Gdańsk.
7
Remont Nabrzeża Rumuńskiego
w porcie Gdynia.
8
Remont i modernizacja Nabrzeża im. Obrońców Westerplatte
w Nowym Porcie w Gdańsku.
9
Budowa budynku łącznika z obserwatorium dla Zespołu Szkół Społecznych
w Gdańsku.
10
Zabezpieczenie antykorozyjne pali stalowych konstrukcji hydrotechnicznych
w Porcie Północnym w Gdańsku.
11
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciwrozlewowej zapory stalowej
w Porcie Północnym w Gdańsku.
12
Modernizacja dalb cumowniczych Pirsu Węglowego
w Porcie Północnym w Gdańsku.
13
Odbudowa podpory na Pirsie Węglowym
w Porcie Północnym w Gdańsku.
14
Modernizacja wnęki promu Wisłoujście
w Porcie Gdańskim