O Firmie

W roku 2018 firma została zwycięzcą XXII edycji ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2017"
za modernizacje Wschodniego przyczółka promu Wisłoujscie w Nowym Porcie w Gdańsku. Tę nagrodę w kategorii Obiekty Inżynieryjne i Przemysłowe uzyskaliśmy w konkurencji z prawie 60 firmami z całego kraju. W maju 2017 roku jako jedyna firma otrzymaliśmy nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego "Rdzawa Kania 2017" w kategorii Najlepsza Technologia.
Wyrazem naszego ciągłego doskonalenia kadry zawodowej, bezpieczeństwa warunków pracy
oraz jakości naszej produkcji, jest wdrożenie w roku 2002 i stałe utrzymywanie Systemów Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, PN-N - 18001:2004, zatwierdzonych i kontrolowanych przez renomowaną międzynarodową organizację certyfikacyjną "Lloyd's" Register Quality Assurance Limited.
Spółka GT Poland Ltd.
korzysta z wieloletnich praktycznych doświadczeń inżynierskich oraz branżowych osiągnięć technologicznych. Wykorzystujemy w swojej pracy nowoczesne metody napraw podwodnych części konstrukcji hydrotechnicznych wykonywanych w warunkach powietrzno-suchych, opracowane przez naszych inżynierów i konstruktorów. W roku 2017 otrzymaliśmy potwierdzenie z Urzędu Patentowego RP o przyznaniu i ochronie kolejnych pięciu wzorów użytkowych opracowanych przez nas konstrukcji specjalistycznego sprzętu do naprawy konstrukcji hydrotechnicznych. W roku 2018 złożyliśmy dwa kolejnych wnioski na nasze wynalazki sprzętowe.
Oddzielną specjalizacją firmy jest wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych różnego rodzaju
konstrukcji i elementów stalowych na budowlach hydrotechnicznych, w tym także na ich częściach stale znajdujących się pod wodą. Specjaliści firmy posiadają Certyfikaty szkolenia specjalistycznego zgodnie z wymaganiami PN-ISO 900, norweskiej normy NS 476:2004 (Paints and coatings. Approval and certification of surface treatment inspectors - FROSIO) oraz niemieckiej normy europejskiej ENV 12837:2000.
Wykorzystanie opatentowanego przez nas sprzętu podwodno-technicznego
pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu robót remontowych i modernizacyjnych na podwodnych fragmentach budowli hydrotechnicznych w zwykłych powietrzno-suchych warunkach miejsca pracy. Umożliwia to ciągłe monitorowanie wszystkich procesów technologicznych przez nadzór inwestorski oraz stwarza warunki do aplikacji oraz dojrzewania, w podwodnej strefie, powszechnie znanych i dobrze sprawdzonych materiałów.
Wyniki naszej pracy oraz zdobytych doświadczeń są regularnie publikowane na łamach
renomowanych krajowych i zagranicznych czasopism. Jesteśmy stałymi uczestnikami naukowo-technicznych i praktycznych konferencji, seminariów i szkoleń. Zdobyte doświadczenia i sprawdzone rozwiązania techniczno-technologiczne zgłaszamy do Urzędu Patentowego RP.

Nagrody

Główna nagroda w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2017"
Gepard Biznesu 2012
Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego "Rdzawa Kania 2017" w kategorii Najlepsza Technologia

Certyfikaty

Certyfikat OHSAS 18001
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 9001 & OHSAS 18001