Usługi

 
Budowa portowych konstrukcji hydrotechnicznych.
 
Remont, naprawa oraz modernizacja konstrukcji hydrotechnicznych.
 
Likwidacja uszkodzeń, w tym pokolizyjnych na podwodnych fragmentach budowli hydrotechnicznych na głębokości do -9,0 m w warunkach powietrzno-suchych.
 
Montaż wyposażenia nabrzeży.
 
Remonty, odtworzenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji infrastruktury portowej, w tym także znajdujących się w strefie podwodnej.
 
Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji hydrotechnicznych.
 
Wykonywanie projektów budowlanych oraz remontowych konstrukcji hydrotechnicznych.
 
Opracowywanie techniczno-ekonomicznych koncepcji modernizacji infrastruktury portowej.
 
Kompletne wznoszenie lądowych obiektów budowlanych.

Wszystkie rodzaje robót hydrotechnicznych wykonujemy bez wyłączenia budowli z eksploatacji.

Przy realizacji zadań stosujemy materiały tylko znanych producentów, wielokrotnie sprawdzonych w warunkach środowiska morskiego.

konserwacja konstrukcji hydrotechnicznych
montaż komór do prac podwodnych
remont konstrukcji hydrotechnicznej
betonowanie nabrzeża
prace wykończeniowe
prace remontowe